MetodeNoget af det jeg kan hjælpe med er, at:

  • få et nyt perspektiv på dit liv og din identitet.
  • opdage oversete aspekter af din egen fortid og nutid.
  • få et nyt forhold til forskellige livsmål og værdier, som du sætter højt.
  • give ny mening til oplevelser i dit liv, som du ikke tidligere har forstået.
  • opleve en fortrolighed med viden om livet og færdigheder i at leve, som du tidligere ikke var særlig bevidst om.
  • begynde at tage skridt i dit eget liv, som du ikke har haft overvejet tidligere.
  • tænke ud over de rutinemæssige tankebaner.


Narrativ terapi
– en hjælp til at leve dit liv mere, som du gerne vil leve det.


Jeg arbejder i min rådgivning, sparring og terapi ud fra et narrativt idégrundlag inden for psykologien. Det vil også sige, at jeg i mit arbejde med klienter tager udgangspunkt i at der findes utallige historier, som et menneske kan fortælle om sit liv, og de historier som vi fortæller om os selv er med til at forme os. Men nogle af de historier, vi fortæller, kan også være med til at tage magten fra os og låse os fast i bestemte uhensigtsmæssige mønstre.  

Igennem den narrative metode og terapiform forsøger jeg i fællesskab med dig at ”få øje på” oversete aspekter i din historie og skabe nogle mere nuancerede fortællinger, som giver dig nye perspektiver på dit liv, dig selv, andre eller din situation. I den sidste ende vil det også bidrage til, at du oplever at have fået magten over dit liv mere tilbage.